Bo to piramida finansowa!! :) – Projekt byledomiliona
21 Maj

Bo to piramida finansowa!! :)

Wiele osób piszę, że to co robię to ,,piramida finansowa” nawet nie znając tematu!

Artykuł znaleziony w internecie dot. największej piramidy finansowej w Polsce na którą zapie.rdalamy!(czyt. płacimy tzw. haracz)

Piramida finansowa* jest strukturą finansową, w której zysk konkretnego uczestnika (inwestora indywidualnego lub instytucjonalnego) jest bezpośrednio uzależniony od wpłat wniesionych przez uczestników, którzy przystąpili do struktury później. Zarządzający klasyczną piramidą finansową zazwyczaj nie podejmują żadnych realnych działań inwestycyjnych w celu pomnożenia pieniędzy uczestników. Struktura taka działa dopóki suma wycofywanych przez uczestników pieniędzy jest niewielka w stosunku do napływających do systemu nowych środków. Potem upada, a uczestnicy zostają z niczym.

Coś Ci to przypomina? Oczywiście, system repartycyjny, czyli w Polsce – ZUS, I filar emerytalny. Płacisz składki na ZUS w zamian za obietnicę otrzymania emerytury. ZUS nie inwestuje Twoich pieniędzy. Przeznacza je od razu częściowo na bieżące wypłaty dla emerytów – odpowiedników wcześniejszych inwestorów w piramidzie finansowej. Częściowo, bo przecież trzeba opłacić armię urzędników i utrzymać okazałe siedziby. Za jakiś czas sam zostaniesz emerytem. Czy będziesz mógł jeszcze „wycofać swój wkład wraz z zyskiem” – innymi słowy dostać obiecaną emeryturę? Czy znajdzie się wystarczająco wielu „nowych inwestorów”?

System piramidy finansowej wymaga masowego dopływu nowych uczestników, a możliwości takie są z przyczyn ograniczone z przyczyn czysto…demograficznych. Hipotetyczna piramida, która wymagałaby zwerbowania przez każdego uczestnika sześciu kolejnych, już na dziesiątym jej poziomie musiałaby mieć liczbę uczestników większą o 60% od liczby mieszkańców Polski, na 11 – większą od ludności USA, a na trzynastym poziomie liczbę uczestników znacznie większą od liczby mieszkańców świata!

Przypomnijmy, struktura piramidy finansowej istnieje dopóty, dopóki suma wycofywanych przez uczestników pieniędzy jest niewielka w stosunku do napływających do systemu nowych środków. Wypłaty środków pierwszym uczestnikom piramidy, usypiają czujność kolejnych, liczących na rzekomo łatwe, pewne i wysokie zyski. Im bardziej organizatorom udaje się wydłużyć okres nowych wpłat i im więcej ma ona poziomów, tym więcej uczestników jest poszkodowanych w chwili jej upadku. A jak długo uda się wydłużać funkcjonowanie piramidy ZUS? Jeśli sądzisz, że system repartycyjny ma przed sobą jeszcze długą przyszłość, sprawdź prognozy demograficzne Polski do roku 2050.
Twórcy piramid finansowych nie tworzą ich społecznie – sporą część wpłat przeznaczają na zapewnienie sobie życia w luksusie.Demagogia? Nie. System repartycyjny jest w tej chwili fikcją. ZUS jest tylko zupełnie niepotrzebnym, bardzo kosztownym pośrednikiem, pobierającym dodatkowy podatek nazywany „składką emerytalną”. Po co nam dodatkowy Urząd Skarbowy??

Na koniec, zastanówmy się, czy są lepsze i gorsze piramidy finansowe? Jest ich wiele, nie wszystkie są niesprawiedliwe i oszukańcze. Skupmy się jednak na tych, z których jedna nam wszystkim doskwiera, a druga dała się we znaki swoim uczestnikom, u pozostałych Polaków budząc – na ogół – oburzenie. Do sprawy podejdziemy nieco przewrotnie, bo to zawsze skłania do myślenia i przedstawia pewne sprawy takimi, jakimi w istocie są. A więc co, analizując punkt po punkcie, co wydaje się lepsze – Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też znana z głośnego upadku firma… Amber Gold 😉 – zakładam oczywiście, że jeszcze istnieje i działa.

Po co zapie.rdalać na etacie, ‼️Zarabiaj w domu‼️, omijaj piramidy finansowe!!!!

Dodaj komentarz