3. Czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym – Projekt byledomiliona
23 Kwi

3. Czy muszę rozliczać się z Urzędem Skarbowym

TAK – Ze wszystkich wypracowanych w programie przychodów musisz samodzielnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym.
Przychód rozliczamy z tytułu umowy najmu lub dzierżawy. Wynagrodzenie z tego tytułu należy zakwalifikować do źródła przychodów,
o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy PIT, pod warunkiem, że nie są uzyskiwane w ramach działalności gospodarczej.
Dla osób fizycznych istnieją dwa sposoby rozliczenia:
– zasady ogólne (opisane w art. 44 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i ust. 6 ustawy o PIT),
– zryczałtowany podatek dochodowy (8,5%, PIT-28).

W celu otrzymania szczegółowych informacji o wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania, zalecany jest kontakt z odpowiednim dla Ciebie Urzędem Skarbowym lub skonsultowanie sprawy z obeznanym księgowym.